ikona

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

FOTOGALÉRIAAktuality

Milí rodičia,

materská škola sa uchádzala o podporu projektom v Nadácii Volkswagen Slovakia prostredníctvom zamestnanca, otecka dieťaťa navštevujúceho MŠ Mareka Oravca, pod názvom „Obnovenie plota zvládneme spoločnými silami.“ Zo 117 podaných žiadostí Komisia rozhodujúca o podpore žiadostí o grant v rámci druhého ročníka grantového programu „Zelená dobrovoľníkom“ vybrala 28 projektov, medzi ktorými je aj náš projekt, ktorý vypracovala riad. MŠ Zuzana Zaíčková v spolupráci so starostom obce Hubertom Danihelom a do nemčiny preložila Natália Polovková. Projekt bude realizovaný v mesiacoch apríl, máj a jún 2017.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu


FOTENIE DETÍ

V pondelok, 27.03.2017 o 9:00 hod., sa budú deti MŠ fotiť, predškoláci aj na tablo. 


Vážení rodičia a priatelia materskej školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2% z dane!

Stručný návod:
1. Vypíšete tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane,“ ktoré Vám vydáme v MŠ alebo si ho môžete stiahnuť na web stránke, www.mskostoliste.sk v lište občianske združenie.
2. K tlačivu pripojíte potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane. 
3. Vypísané tlačivo spolu s potvrdením odnesiete na príslušný Daňový úrad (v mieste trvalého bydliska) alebo prinesiete do materskej školy, poprípade odovzdáte na OÚ v Kostolišti.

Občianske združenie:
Obchodné meno alebo názov: Radostné deti pri Materskej škole Kostolište
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:
Materská škola, č. 66, 900 62 Kostolište
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42256747

VŠETKÝM SRDEČNE ĎAKUEJEME


Zápis detí do Materskej školy Kostolište

 

pre školský rok 2017/2018  sa bude konať

dňa 10. mája 2017, v stredu, od 10:00 do 16:00 hod.

v budove materskej školy.

 
Mgr. Zuzana Zaíčková              

riaditeľka MŠ

 © 2017 MŠ Kostolište