ikona

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

FOTOGALÉRIAAktuality

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI

Pozývame rodičov predškolákov na slávnostnú rozlúčku s materskou školou

KEDY: v piatok 22.6.2018  
ČAS: 17:00 hod.
KDE: priestor školského dvora

Tešíme sa na Vás

 POĎAKOVANIE

Ďakujem všetkým organizáciám, rodičom detí a priateľom mateskj školy za pomoc  pri skvalitnení výchpovno-vzdelávacieho procesu darovním 2 percent dane.

Zuzana Zaíčková

PROJEKTY

Nadácia Volkswagen
Grantový program „Nemčina do materských škôl“

Zámerom projektu je v edukačnom procese rozvíjať u detí jazykovú gramotnosť v nemeckom jazyku, čiže jazykové kompetencie detí a mobilitu, ktorá v našich podmienkach umožňuje kontakt medzi susediacim krajinami.

Cieľom projektu je zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách.

PARTNERSTVO S RAKÚSKOU MATERSKOU ŠKOLOU
V rámci projektu máme dohodnutý program cezhraničnej spolupráce s materskou školou, NŐ.LANDESKINDERGARTEN, Zayastraβe 1, Rabensburg v Rakúsku.


BIG SK-AT

EU Projekt BIG prináša vzájomné jazykové vzdelávanie detí.

Enviropark Pomoravie  je jeden z deviatich partnerov cezhraničného projektu „Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“ (BIG SK-AT), vďaka ktorému sa bude aj v našej materskej škole vyučovať zážitkovou formou cudzí jazyk, a to nemčina. Ide  o podporu inovácií vo vzdelávaní v materských školách. Teší nás, že sa môžu naše deti vzdelávať v cudzom jazyku formou hravého učenie cudzieho jazyka bez bifľovania, ale s dôrazom na zážitkovú formu vzdelávania, čiže využívanie cudzieho jazyka aj v reálnych situáciách.

Cieľom projektu je vytvorenie cezhraničnej spolupráce formou uceleného cezhraničného vzdelávacieho programu. V praxi to znamená, že deti v slovenských materských školách sa budú učiť vo väčšej miere nemecký jazyk a deti z Rakúska zasa slovenský jazyk. Projekt BIG SK-AT potrvá do roku 2020.


 TEKOSMAN

Aj v tomto školskom roku pokračujeme v zbere papiera cez spoločnosť TEKOS, spol.s.r.o. Malacky.

 Súťaž prebieha celý školský rok.
Našou úlohou je nazbierať čo najväčšie množstvo papiera.

Prosíme rodičov a sympatizantov materskej školy, aby priniesli zviazaný papier do materskej školy a uložili ho do zelených nádob alebo vedľa stojanu na bicykle.
Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

VYHODNOTENIE TEKOSMAN PRVÝ POLROK

Ďakujeme rodičom a všetkým, ktorí sa podielali na zbere papiera pre MŠ. Celkové množstvo nazbieraného papiera v prvom polroku je 9 750 kg.

 


Pripravované akcie a aktivity:


Rozlúčka s predškolákmi - 22.6.2018

© 2018 MŠ Kostolište