ikona

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

FOTOGALÉRIAAktuality

Voľné pracovné miesto
Materská škola Kostolište informuje o voľnom pracovnom mieste:

·        učiteľka materskej školy

·        na zastupovanie počas materskej dovolenky s nástupom od 1.12.2017

Podrobnosti o pracovnom mieste nájdete na www.kostoliste.sk
pod názvom „Výberové konanie.“


PARTNERSTVO S RAKÚSKOU MATERSKOU ŠKOLOU

V rámci projektu „Nemčina do materských škôl,“ ktorý realizujeme za podpory Nadácie Volkswagen Slovakia, máme dohodnutý program cezhraničnej spolupráce, spolupracuje II. trieda s materskou školou NŐLKG Zayastraβe 1 Rabensburg.
S materskou školou susednej krajiny sme nadviazali kontakt a dohodli vzájomné stretnutie detí, dňa 27.11.2017 v pondelok, aby sme rozvinuli priateľstvá. Deti si vymenia darčeky, spoznajú sa cez pozdravy či fotografie. Vzájomné návštevy a spoločné výlety im poskytnú prirodzené možnosti rozvíjania nemeckého jazyka.


Projekt BIG SK-AT

EU Projekt BIG prináša vzájomné jazykové vzdelávanie detí.

Enviropark Pomoravie  je jeden z deviatich partnerov cezhraničného projektu „Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“ (BIG SK-AT), vďaka ktorému sa bude aj v našej materskej škole vyučovať zážitkovou formou cudzí jazyk, a to nemčina. Ide  o podporu inovácií vo vzdelávaní v materských školách. Teší nás, že sa môžu naše deti vzdelávať v cudzom jazyku formou hravého učenie cudzieho jazyka bez bifľovania, ale s dôrazom na zážitkovú formu vzdelávania, čiže využívanie cudzieho jazyka aj v reálnych situáciách.

Cieľom projektu je vytvorenie cezhraničnej spolupráce formou uceleného cezhraničného vzdelávacieho programu. V praxi to znamená, že deti v slovenských materských školách sa budú učiť vo väčšej miere nemecký jazyk a deti z Rakúska zasa slovenský jazyk. Projekt BIG SK-AT potrvá do roku 2020.


 TEKOSMAN

Aj v tomto školskom roku pokračujeme v zbere papiera cez spoločnosť TEKOS, spol.s.r.o. Malacky.

 Súťaž prebieha celý školský rok.
Našou úlohou je nazbierať čo najväčšie množstvo papiera.

Prosíme rodičov a sympatizantov materskej školy, aby priniesli zviazaný papier do materskej školy a uložili ho do zelených nádob alebo vedľa stojanu na bicykle.

 Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.


 


Pripravované akcie a aktivity:

Návšteva MŠ v meste Rabensburg, Rakúsko - 27.11.207  II. trieda
Mikuláš - 5.12.2017
Muzikál "Popoluška" Bratislava – 6.12.2017  II. trieda
Vianočné trhy - 9.12.2017
Karneval - 3.2.2018© 2017 MŠ Kostolište