ikona

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

FOTOGALÉRIAAktuality

        KARNEVAL


KEDY:   dňa 3.2.2018-sobota
ČAS:
    1500 hod.
KDE:
    Spoločenský dom Kostolište

POVINNÁ VÝBAVA: Masky a dobrá nálada

Tešíme sa na Vás !!!   

 

VYHODNOTENIE ZBERU PAPIERA

"TEKOSMAN" prvý polrok

Ďakujeme rodičom a všetkým, ktorí sa podielali na zbere papiera pre MŠ. Osobitne chceme poďakovať rodine Kvaššayovej, ktorá odovzddala väčšie množstvo papiera, a to 1 240 kg. Celkové množstvo nazbieraného papiera v prvom polroku je 9 750 kg.


OBČIANSKE ZDRUŽENIE – 2 %

 
Vážení rodičia a priatelia materskej školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v MŠ darovaním 2 % z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 %, (3%) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie: „Radostné deti pri Materskej škole Kostolište.“ Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o vašich 2 %!
Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie materiálneho vybavenia materskej školy.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2 % zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to:

1. Vypíšete tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 - 3 % zaplatenej dane,“ ktoré Vám vydáme v MŠ alebo si ho môžete stiahnuť na www.mskostoliste.sk v lište "na stiahnutie."
2. K tlačivu pripojíte potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane. 
3. Vypísané tlačivo spolu s potvrdením prinesiete do materskej školy alebo na príslušný daňový úrad (v mieste trvalého bydliska), prípadne odovzdáte na OÚ v Kostolišti.

Údaje o prijímateľovi:
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42256747
Právna forma: Nezisková organizácia
Obchodné meno (názov):
Radostné deti pri Materskej škole Kostolište
Sídlo – ulica: Materská škola Kostolište
Súpisné /orientačné číslo: 66
PSČ: 900 62
Obec: Kostolište

Mgr. Zuzana Zaíčková
riaditeľka MŠ


PROJEKTY

Nadácia Volkswagen
Grantový program „Nemčina do materských škôl“

Zámerom projektu je v edukačnom procese rozvíjať u detí jazykovú gramotnosť v nemeckom jazyku, čiže jazykové kompetencie detí a mobilitu, ktorá v našich podmienkach umožňuje kontakt medzi susediacim krajinami.

Cieľom projektu je zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách.

PARTNERSTVO S RAKÚSKOU MATERSKOU ŠKOLOU
V rámci projektu máme dohodnutý program cezhraničnej spolupráce s materskou školou, NŐ.LANDESKINDERGARTEN, Zayastraβe 1, Rabensburg v Rakúsku.


BIG SK-AT

EU Projekt BIG prináša vzájomné jazykové vzdelávanie detí.

Enviropark Pomoravie  je jeden z deviatich partnerov cezhraničného projektu „Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“ (BIG SK-AT), vďaka ktorému sa bude aj v našej materskej škole vyučovať zážitkovou formou cudzí jazyk, a to nemčina. Ide  o podporu inovácií vo vzdelávaní v materských školách. Teší nás, že sa môžu naše deti vzdelávať v cudzom jazyku formou hravého učenie cudzieho jazyka bez bifľovania, ale s dôrazom na zážitkovú formu vzdelávania, čiže využívanie cudzieho jazyka aj v reálnych situáciách.

Cieľom projektu je vytvorenie cezhraničnej spolupráce formou uceleného cezhraničného vzdelávacieho programu. V praxi to znamená, že deti v slovenských materských školách sa budú učiť vo väčšej miere nemecký jazyk a deti z Rakúska zasa slovenský jazyk. Projekt BIG SK-AT potrvá do roku 2020.


 TEKOSMAN

Aj v tomto školskom roku pokračujeme v zbere papiera cez spoločnosť TEKOS, spol.s.r.o. Malacky.

 Súťaž prebieha celý školský rok.
Našou úlohou je nazbierať čo najväčšie množstvo papiera.

Prosíme rodičov a sympatizantov materskej školy, aby priniesli zviazaný papier do materskej školy a uložili ho do zelených nádob alebo vedľa stojanu na bicykle.
Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

VYHODNOTENIE TEKOSMAN PRVÝ POLROK

Ďakujeme rodičom a všetkým, ktorí sa podielali na zbere papiera pre MŠ. Osobitne chceme poďakovať rodine Kvaššayovej, ktorá odovzddala väčšie množstvo papiera, a to 1 240 kg. Celkové množstvo nazbieraného papiera v prvom polroku je 9 750 kg.

 


Pripravované akcie a aktivity:

Detský karneval - 3.2.2018, Spoločenský dom Kostolište
Divadlo Rytier Gaston - 7.2.2018
Vystúpenie pre jednotu dôchodcov - 20.2.2018,
Spoločenský dom Kostolište - II. trieda
Divadlo Stražanovci - 11.4.2018
© 2018 MŠ Kostolište