ikona

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

FOTOGALÉRIAAktuality

Realizácia projektu

Materská škola sa uchádzala o podporu projektom v Nadácii Volkswagen Slovakia pod názvom „Obnovenie plota zvládneme spoločnými silami,“ v rámci druhého ročníka grantového programu „Zelená dobrovoľníkom."

Ďakujem všetkým oteckom, ktorí sa vo veľkom počte zúčastnili sobotňajšej brigády v rámci realizovaného projektu. Potešili aj mamičky, ktoré pripravili chutné občerstvenie. Za spoluprácu ďakujem aj starostovi obce.Vážení rodičia a priatelia materskej školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2% z dane!

Stručný návod:
1. Vypíšete tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane,“ ktoré Vám vydáme v MŠ alebo si ho môžete stiahnuť na web stránke, www.mskostoliste.sk v lište občianske združenie.
2. K tlačivu pripojíte potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane. 
3. Vypísané tlačivo spolu s potvrdením odnesiete na príslušný Daňový úrad (v mieste trvalého bydliska) alebo prinesiete do materskej školy, poprípade odovzdáte na OÚ v Kostolišti.

Občianske združenie:
Obchodné meno alebo názov: Radostné deti pri Materskej škole Kostolište
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:
Materská škola, č. 66, 900 62 Kostolište
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42256747

VŠETKÝM SRDEČNE ĎAKUEJEME


Zápis detí do Materskej školy Kostolište

 

pre školský rok 2017/2018  sa bude konať

dňa 10. mája 2017, v stredu, od 10:00 do 16:00 hod.

v budove materskej školy.

 
Mgr. Zuzana Zaíčková              

riaditeľka MŠ

 © 2017 MŠ Kostolište