ikona

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

FOTOGALÉRIAAktuality

Materská škola sa už po niekoľký raz uchádzala o podporu z Nadácie Volkswagen Slovakia. Aj teraz sme uspeli v Grantovom programe „Nemčina do materských škôl,“ s projektom pod názvom „Nemčina hravo – zábava s prvými slovíčkami.“ Projekt vypracovala riaditeľka Zuzana Zaíčková, do nemčiny preložila Natália Polovková. Realizácia projektu, školský rok 2017/2018. Výučba nemeckého jazyka bude pre deti bezplatná.

Cieľom projektu je: zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách.

Zámerom projektu je: v edukačnom procese rozvíjať u detí jazykovú gramotnosť v nemeckom jazyku, čiže jazykové kompetencie detí a mobilitu, ktorá v našich podmienkach umožňuje kontakt medzi susediacim krajinami.

Ako podporený projekt získame:
školenie pre učiteľky/lektorky
sadu edukačných pomôcok
príspevok na zakúpenie pomôcok
príspevok na mzdu učiteľky jazyka© 2017 MŠ Kostolište