ikona

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

FOTOGALÉRIAAktuality

DEŇ  DETÍ

Kedy: 31.5.2019 od rána
Kde:
  V materskej škole, na tému: ,,Indiánsky deň.“

Pre deti sme si pripravili program plný zábavy!!!


KONCOROČNÝ VÝLET

Materská škola organizuje dňa 5.6.2019, v stredu, pre deti koncoročný výlet do Botanickej záhrady v Bratislave, ktorá je vedecko-pedagogickým pracoviskom Univerzity Komenského, ktorého poslaním je udržovať a rozširovať zbierky živých rastlín, pomáhať vo výchovno-vzdelávacej činnosti odborným školám i pracoviskám a poskytovať odborné informácie širokej verejnosti. Bola založená v r. 1942. Má rozlohou 6,6 ha, stály zdroj vody, postavené skleníky, zavlažovací systém a vysadených takmer 3 000 druhov rastlín. Záhrada nadobúda viac charakter parku.
Prehliadka bude so sprievodcom, deti budú mať aj voľný program na ihrisku priamo v areáli.

Prosíme rodičov, aby deťom obliekli športové oblečenie a červené tričko s logom MŠ.PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole, s potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu a absolvovaných povinných očkovaniach, treba doručiť riaditeľke materskej školy do 1.6.2019.

 

                                                                                         DOTÁCIA NA STRAVU

V zmysle zákona č. 375/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR s účinnosťou od 1. januára 2019, bude poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom. Štátny príspevok je výške 1,20 € na každý deň, kedy sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.SÚŤAŽ V ZBERE PAPIERA "TEKOSMAN"


Už tradične pokračujeme v zbere papiera cez spoločnosť TEKOS, spol.s.r.o. Malacky.
Súťaž prebiehala celý školský rok.
Našou úlohou je nazbierať čo najväčšie množstvo papiera.

Prosíme rodičov a sympatizantov materskej školy, aby priniesli papier do materskej školy alebo na nový odpadový dvor.

Ďakujeme za spoluprácu.PROJEKT

Nadácia Volkswagen Slovakia. Grantový program „Nemčina do materských škôl“ pokračuje aj v školskom roku 20018/2019

Zámerom projektu je v edukačnom procese rozvíjať u detí jazykovú gramotnosť v nemeckom jazyku, čiže jazykové kompetencie detí a mobilitu, ktorá v našich podmienkach umožňuje kontakt medzi susediacim krajinami.

Cieľom projektu je zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách.

PARTNERSTVO S RAKÚSKOU MATERSKOU ŠKOLOU
V rámci projektu máme dohodnutý program cezhraničnej spolupráce s materskou školou, NŐ.LANDESKINDERGARTEN, Zayastraβe 1, Rabensburg v Rakúsku.


PROJEKT BIG SK-AT

EU Projekt BIG prináša vzájomné jazykové vzdelávanie detí.

Enviropark Pomoravie  je jeden z deviatich partnerov cezhraničného projektu „Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“ (BIG SK-AT), vďaka ktorému sa bude aj v našej materskej škole vyučovať zážitkovou formou cudzí jazyk, a to nemčina. Ide  o podporu inovácií vo vzdelávaní v materských školách. Teší nás, že sa môžu naše deti vzdelávať v cudzom jazyku formou hravého učenie cudzieho jazyka bez bifľovania, ale s dôrazom na zážitkovú formu vzdelávania, čiže využívanie cudzieho jazyka aj v reálnych situáciách.

Cieľom projektu je vytvorenie cezhraničnej spolupráce formou uceleného cezhraničného vzdelávacieho programu. V praxi to znamená, že deti v slovenských materských školách sa budú učiť vo väčšej miere nemecký jazyk a deti z Rakúska zasa slovenský jazyk. Projekt BIG SK-AT potrvá do roku 2020.

 

Pripravované akcie a aktivity


Výlet Botanická záhrada Bratislava - 5.6.2019
Rozlúčka s predškolákmi - 21.6.2019

___________
Zážitková exkurzia pre predškolákov do Včelárskej záhrady v Smoleniciach - 18.9.2019

 

© 2019 MŠ Kostolište