ikona

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

FOTOGALÉRIAAktualit

Školský rok 2022/2023 v Materskej škole Kostolište začína v pondelok, 5.9.2022


Zuzana Zaíčková
riaditeľka materskej školy      Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.

SÚŤAŽ V ZBERE PAPIERA "TEKOSMAN"

Milí rodičia,
už tradične pokračujeme v zbere papiera cez spoločnosť TEKOS spol. s.r.o. Malacky, s názvom:

„TEKOSMAN“

Súťaž v zbere druhotných surovín je zameraná na tvorbu návykov detí a občanov triediť odpad a tým plniť hierarchiu odpadového hospodárstva, prebieha od 30.09.2021 do 21.06.2022.
Našou úlohou je nazbierať čo najväčšie množstvo papiera. Prosíme rodičov aby odovzdali papier pre materskú školu na nový odpadový dvor.

Ďakujeme za spoluprácu.Pripravované akcie a aktivity © 2022 MŠ Kostolište