ikona

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

FOTOGALÉRIA

Občianske združenie
 

Občianska združenie „Radostné deti pri Materskej škole Kostolište“

Občianske združenie bolo založené dňa 31.10.2011 pri Materskej škole Kostolište. Materská škola Kostolište je inštitúcia bez právnej subjektivity, zriaďovateľom je obec Kostolište.

Občianske združenie má za cieľ: v spolupráci s pedagogickými pracovníkmi a orgánmi štátnej správy zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí, ktoré navštevujú Materskú školu Kostolište. Názov občianskeho združenie je: „Radostné deti pri Materskej škole Kostolište.“

Medzi pravidelné aktivity materskej školy patrí: účasť na rôznych podujatiach organizovaných obcou (ukončenie leta, vystúpenie pre dôchodcov, Deň matiek) a podujatia organizované materskou školou v spolupráci s rodičmi (vyrezávanie tekvíc, vianočné trhy, karneval, MDD, deň rodiny, výlet).

Mgr. Zuzana Zaíčková

» Stanovy občianskeho združenia
» Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane
» Ako postupovať pri vyhlásená ak sa rozhodnete darovať nám 2%


 

e-mail tlač mapa webu
© 2019 MŠ Kostolište