ikona

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

FOTOGALÉRIA

Úvodná / Poplatky

Poplatky

V zmysle § 28 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon):

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa, 

od 1. 9. 2012 sumou 15 €.

2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

3) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ materskej školy vnútorným predpisom školy.


e-mail tlač mapa webu
© 2019 MŠ Kostolište