ikona

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

FOTOGALÉRIA

Projekty

Projekty

Projekt BIG SK-AT

EU Projekt BIG prináša vzájomné jazykové vzdelávanie detí.

Enviropark Pomoravie  je jeden z deviatich partnerov cezhraničného projektu „Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“ (BIG SK-AT), vďaka ktorému sa bude vyučovať aj v našej materskej škole zážitkovou formou cudzí jazyk, a to nemčina. Ide  o podporu inovácií vo vzdelávaní v materských školách. Teší nás, že sa môžu naše deti vzdelávať v cudzom jazyku formou hravého učenie cudzieho jazyka bez bifľovania, ale s dôrazom na zážitkovú formu vzdelávania, čiže využívanie cudzieho jazyka aj v reálnych situáciách.

Cieľom projektu je vytvorenie cezhraničnej spolupráce, ktorej cieľom je vytvoriť ucelený cezhraničný vzdelávací program. V praxi to znamená, že deti v slovenských materských školách sa vyučujú vo väčšej miere nemecký jazyk a deti z Rakúska zasa slovenský jazyk. Budeme plniť ciele cezhraničného projektu: „Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT.“ Projekt BIG SK-AT potrvá do roku 2020.Projekt Nemčina do materských škôl

Materská škola sa už po niekoľký raz uchádzala o podporu z Nadácie Volkswagen Slovakia. Aj teraz sme uspeli v Grantovom programe „Nemčina do materských škôl,“ s projektom pod názvom „Nemčina hravo – zábava s prvými slovíčkami.“ Nadácia podporila na celom Slovensku 10 projektov a my sme medzi nimi. Projekt vypracovala riaditeľka Zuzana Zaíčková, do nemčiny preložila Natália Polovková. Realizácia projektu, celý školský rok 2017/2018. Výučba nemeckého jazyka je pre deti bezplatná.

Cieľom projektu je: zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách.

Zámerom projektu je: v edukačnom procese rozvíjať u detí jazykovú gramotnosť v nemeckom jazyku, čiže jazykové kompetencie detí a mobilitu, ktorá v našich podmienkach umožňuje kontakt medzi susediacim krajinami.

Ako podporený projekt získame:

·        školenie pre učiteľky/ lektorky

·        sadu edukačných pomôcok

·        príspevok na zakúpenie pomôcok

·        príspevok na mzdu učiteľky jazyka


 

Projekt PLOT

Materská škola sa uchádzala o podporu projektom v Nadácii Volkswagen Slovakia prostredníctvom zamestnanca, otecka dieťaťa navštevujúceho MŠ Mareka Oravca, pod názvom „Obnovenie plota zvládneme spoločnými silami.“ Zo 117 podaných žiadostí Komisia rozhodujúca o podpore žiadostí o grant v rámci druhého ročníka grantového programu „Zelená dobrovoľníkom“ vybrala 28 projektov, medzi ktorými je aj náš projekt, ktorý vypracovala riad. MŠ Zuzana Zaíčková v spolupráci so starostom obce Hubertom Danihelom a do nemčiny preložila Natália Polovková. Projekt bude realizovaný v mesiacoch apríl, máj a jún 2017.

Zámerom dobrovoľníckeho projektu je pokračovať v dobudovaní, resp. oprave plota v areáli materskej školy. Bude opticky veľmi pekné, keď plot bude tvoriť jednu líniu s časťou už obnoveného plota z dôvodu budovania DDI v roku 2015.
 
Projekt Kruháčik

Projekt „KRUHÁČIK“


Dopravná výchova sa začína prejavovať už v rodine. Neskôr v materskej škole a najviac by sa mala rozvíjať v základnej škole. Z tohto pohľadu je veľmi dôležitá pravidelná návšteva detského dopravného ihriska.

Dopravná výchova nie je len o vedomostiach o dopravných značkách alebo pravidlách o cestnej premávke, ale aj o rozvoji všetkých zmyslov, ktoré dieťa ako účastník cestnej premávky nevyhnutne potrebuje.

Za týmto účelom naša materská škola vypracovala projekt „Kruháčik,“ ktorého predpokladom je, že veľmi uľahčí práve kompletizáciu problematiky venovanej deťom v oblasti dopravnej výchovy v predškolskej edukácii.

Zámerom projektu bolo vybudovať detské dopravné ihrisko v areáli Materskej školy Kostolište. DDI sme slávnostne otvorili 28.10.2015.

Mgr. Zuzana Zaíčková

riaditeľka MŠ

 

e-mail tlač mapa webu
© 2019 MŠ Kostolište