ikona

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

FOTOGALÉRIA

Úvodná / Aktuality

Staršie oznamy

[pridané 10.5.2015]
V rámci projektu „Rozvíjanie jazykovej gramotnosti u detí v predškolskej edukačnej realite aj v nemeckom jazyku,“ ktorý finančne podporila Nadácia Volkswagen Slovakia a občianske združenie Radostné deti pri Materskej škole Kostolište, mala materská škola možnosť zakúpiť nábytok pre detskú knižnicu, knihy, DVD v slovenskom i nemeckom jazyku. Prostredníctvom projektu vedieme deti k prirodzenému pozitívnemu vzťahu ku knihe vo všetkých vzdelávacích oblastiach, ako aj vytváraniu kladného vzťahu a záujmu o nemecký jazyk.
Vedenie Materskej školy Kostolište preto vyslovuje poďakovanie za finančnú pomoc Nadácii Volkswagen Slovakia a občianskemu združeniu Radostné deti pri Materskej škole Kostolište a za spoluprácu, starostovi obce Kostolište Mgr. Hubertovi Danihelovi, lektorke nemeckého jazyka Mgr. Natálii Polovkovej, učiteľke materskej školy Kataríne Kadlicovej, mestským médiám v Malackách a všetkým ostatným, ktorí prispeli k úspešnej realizácii tohto prospešného projektu.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

[pridané 26.1.2015]

Naša materská škola uspela v projekte, ktorý podporila Nadácia Volkswagen Slovakia.
Projekt bol vypracovaný pod názvom Rozvíjanie jazykovej gramotnosti u detí v predškolskej edukačnej realite aj v nemeckom jazyku.
Žiadosť o predelenie projektu sme podávali prostredníctvom zamestnanca VW pani Miroslavy Spustovej, ktorá je rodičom dieťaťa navštevujúceho našu materskú školu.

Podrobnosti o projekt nájdete v lište Projekty.

V marci sa uskutoční otvorená hodina s lektorkou nemeckého jazyka.

V apríli otvorená hodina pre rodičov a členov OZ.

[pridané 23.1.2015]

Karneval pre deti bude dňa 7.2.2015,
v sobotu o 14:00 hod.
v Spoločenskom dome Kostolište.


Srdečne pozývame naše deti a ich rodičov
aj ostatné deti v Kostolišti.

kolektív MŠ

[pridané 23.1.2015]

Vážení rodičia a priatelia materskej školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 %, (3%) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie: „Radostné deti pri Materskej škole Kostolište.“ Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie materiálneho vybavenia materskej školy.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

1. Vypíšete tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane,“ ktoré Vám vydáme v MŠ alebo si ho môžete stiahnuť na web stránke, www.mskostoliste.sk v lište občianske združenie.
2. K tlačivu pripojíte potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane.
3. Vypísané tlačivo spolu s potvrdením odnesiete na príslušný Daňový úrad (v mieste trvalého bydliska) alebo prinesiete do materskej školy, poprípade odovzdáte na OÚ v Kostolišti.


Naše občianske združenie:
Obchodné meno alebo názov: Radostné deti pri Materskej škole Kostolište
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Materská škola, č. 66, 900 62 Kostolište
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42256747

riaditeľka MŠ


[pridané 7.12.2014]

Materská škola Kostolište
v spolupráci s OZ materskej školy a Obecným úradom Kostolište

Vás srdečne pozýva na

„VIANOČNÉ TRHY“
v sobotu 13.12.2014 o 15:00 hod. do obce Kostolište


Vianočné trhy

Program:

Srdečne Vás pozývame

[pridané 3.12.2014]

Do našej materskej školy príde MIKULÁŠ a prinesie deťom balíčky so sladkosťami.

Mikuláš

V piatok, 5.12.2014 o 9:30 hod.

Všetci sa veľmi tešíme


[pridané 19.11.2014]

Materská škola a OZ pri MŠ

Vás srdečne pozývajú na vzájomnú spoluprácu k príprave VIANOČNÝCH TRHOV

Milí rodičia,

TVORIVÉ DIELNE, kde budeme spoločne vyrábať darčekové predmety k Vianociam, budú prebiehať v Klube dôchodcov v Kostolišti,
od pondelka 1.12.2014 do stredy 3.12.2014 vždy od 15:00 hod. Materiál na výrobu darčekov zabezpečí materská škola, ale môžete si priniesť aj svoj.

Uvítame dobré nápady a tvorivosť.

tešíme sa na spoluprácu


[pridané 6.11.2014]
Naša materská škola uspela v projekte Nadácie Allianz. V poradí už tretí projekt, ktorý sa realizuje s podporou podnikateľských subjektov. Názov projektu je „Digitálne technológie v materskej škole.“

Žiadosť o pridelenie projektu sme podávali prostredníctvom zamestnankyne Allianz, pani Ing. Andrey Leskovskej, ktorá je rodičom dieťaťa navštevujúceho našu materskú školu.

Veľmi pekne ďakujeme

Kolektív a deti MŠ

[pridané 30.10.2014]

Dňa 5.11.2014 t.j. v stredu o 9:30 hod., príde do materskej školy detské bábkové divadlo Stražanovci s rozprávkou : „Červená čiapočka.“

[pridané 18.10.2014]

Naša materská škola uspela už druhýkrát v projekte, ktorý podporila Nadácia Volkswagen Slovakia. Projekt bol vypracovaný v spolupráci s OZ Radostné deti pri Materskej škole Kostolište, pod názvom Rozvíjanie jazykovej gramotnosti u detí v predškolskej edukačnej realite aj v nemeckom jazyku.

Žiadosť o predelenie projektu sme podávali prostredníctvom zamestnanca VW pani Miroslavy Spustovej, ktorá je rodičom dieťaťa navštevujúceho našu materskú školu.

Veľmi pekne ďakujeme

Kolektív a deti MŠ

Podrobnosti projektu nájdete v lište Projekty

[pridané 15.jún 2014][pridané 29.máj 2014]

Materská škola Kostolište sa zapojila do trvalého systému separovaného zberu papiera pod názvom

„Súťaž s pánom Smietkom“

súťaž bude ukončená v piatok 6.6.2014.

[pridané 22.máj 2014]

Medzinárodný deň detí.

Pripravujeme v spolupráci s reklamno-umeleckou agentúrou pre deti našej materskej školy k ich sviatku zábavné dopoludnie na štadióne, kedy deti vo štvrtok, 29.5.2014, prežijú neopakovateľný zážitok, spoznajú nezabudnuteľnú zábavu a jedinečnú atmosféru, zmerajú si svoje sily v súťažiach, využijú nafukovacie atrakcie a pripravené je aj deťom obľúbené maľovanie na tvár. K tomu všetkému ich budú sprevádzať maskoti – najznámejšie rozprávkové postavičky.

kolektív MŠ

[pridané 12.máj 2014]

Materská škola Kostolište sa zapojila do trvalého systému separovaného zberu papiera, pod názvom

„Súťaž s pánom Smietkom“

organizovaná A.S.A. Zohor. Úlohou je za celú dobu súťaže nazbierať čo najväčšie množstvo papiera. Preto prosíme občanov, aby nám pomohli pri zbere papiera a zviazaný papier zvlášť časopisy, zvlášť kartóny priniesli do materskej školy.

Všetkým ochotným občanom srdečne ďakujeme.

Kolektív a deti MŠ

[pridané 5.máj 2014]

Milé mamičky!


Obecný úrad a Materská škola Kostolište Vás srdečne pozývajú na posedenie pri príležitosti

DŇA MATIEK

v Spoločenskom dome Kostolište, dňa 11.5.2014, t. j.
v nedeľu o 14:00 hod., kde s programom vystúpia deti
II. triedy.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás!

Zraz detí bude v spoločenskom dome o 13:45 hod.


triedne učiteľky
[pridané 21.február 2014]

2% z dane


Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie: „Radostné deti pri Materskej škole Kostolište.“ Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie materiálneho vybavenia materskej školy.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% (3%) zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

1. Vypíšete tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane,“ ktoré Vám vydáme v MŠ, alebo si ho môžete stiahnuť v lište občianske združenie.
2. K tlačivu pripojíte potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane.
3. Vypísané tlačivo spolu s potvrdením odnesiete na príslušný Daňový úrad (v mieste trvalého bydliska), alebo prinesiete do materskej školy, poprípade odovzdáte na OÚ Kostolište.

Naše občianske združenie:
Obchodné meno alebo názov: Radostné deti pri Materskej škole Kostolište
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Materská škola, č. 66, 900 62 Kostolište
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42256747

Ako postupovať nájdete v lište občianske združenie.

[pridané 24.marec 2014]

Koncert


v Kultúrnom dome Kostolište pre deti MŠ sa uskutočnenie hudobno-zábavný program VIKTORA GUĽVÁŠA

Viktor - ,,Pesnička je liek“


Termín: 28.3.2014
Začiatok: 09:00 hod.
Miesto: Spoločenský dom Kostolište
Časový harmonogram: 09:00 vystúpenie pre MŠ

[pridané 12.február 2014]

Zápis detí do Materskej školy Kostolište
pre školský rok 2014/2015


Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy sa bude konať v budove materskej školy dňa

19. 02. 2014 od 12:00 do 16:00 hod.

[pridané 19.január 2014]

POZVÁNKA NA KARNEVAL

Detský maškarný karneval bude dňa 9.2. 2014,
v nedeľu o 14:00 hod.
v Spoločenskom dome Kostolište.

Srdečne pozývame rodičov, deti aj priateľov našej materskej školy.

kolektív MŠ

[pridané 7.januára 2014]

Vážení rodičia,

zápis do I. ročníka základných škôl v Malackých na školský rok 2014/2015 sa bude konať v dňoch:

17. januára 2014 (piatok) od 14.00 h. do 18.00 h.,
18. januára 2014 (sobota) od 9.00 h. do 12.00 h.

[pridané 20.decembra 2013]

Biely sneh, na okne kvety mrazivé,
všetky deti už túžia po zime.
So zimou Vianoce prichádzajú,
radosť do detských očí prinášajú.
Prežite ich v kruhu svojich blízkych,
prajeme lásku a spokojnosť pre Vás všetkých

krásne vianočné sviatky praje

kolektív MŠ Kostolište

[pridané 10.decembra 2013]

Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na vianočnú besiedku, ktorú pre Vás pripravili pani učiteľky s vašimi deťmi,
dňa 17.12.2013 t.j. v utorok o 15:30 hod. I. trieda
a dňa 18.12.2013 t.j. v stredu o 15:30 hod. II. trieda.Pre deti sú pripravené darčeky a pre rodičov milé posedenie pri káve a koláčikoch.

Tešíme sa na Vás.

[pridané 7.decembra 2013]

Materská škola Kostolište sa zapojila do trvalého systému separovaného zberu papiera, pod názvom
„Súťaž s pánom Smietkom“
organizovaná A.S.A. Zohor.

Súťaž končí 10.12.2013

[pridané 1.decembra 2013]

Do našej materskej škôlky
príde Mikuláš
obdarí deti malými darčekmi a sladkosťami,

Mikuláš

v piatok 6.12.2013 o 9:30 hod.
Všetci sa veľmi tešíme.

[pridané 8.novembra 2013]

Nový časopis s názvom

„Informáčik“

vychádza každý mesiac

v mesiaci september začal vychádzať v našej materskej škole nový časopis pre rodičov a priateľov školy s názvom „Informáčik“ Materskej školy Kostolište

Obsahom časopisu je:
 • priblížiť život v materskej škole z vnútra
 • sprostredkovať dôležité informácie
 • oboznámiť s tým, čo sme zažili, spoznali, navštívili, čo sme sa naučili
 • definovať to, čo sa nám podarilo zrealizovať
 • uviesť s kým spolupracujeme
 • informovať o aktivitách pre deti našej MŠ aj pre verejnosť
 • zdôrazniť prácu občianskeho združenia Radostné deti pri Materskej škole Kostolište,
 • priložiť fotodokumentáciu k jednotlivým akciám

[pridané 18.októbra 2013]

6. novembra navštívi našu materskú školu detské bábkové divadlo Stražanovci


Materská škola Kostolište sa zapojila do trvalého systému separovaného zberu papiera, pod názvom „Súťaž s pánom Smietkom“ organizovaná A.S.A. Zohor. Úlohou je za celú dobu súťaže nazbierať čo najväčšie množstvo papiera. Preto prosíme občanov, aby nám pomohli pri zbere papiera a zviazaný papier zvlášť časopisy, zvlášť kartóny priniesli do materskej školy.

Všetkým ochotným občanom srdečne ďakujeme.

Kolektív a deti MŠ

[pridané 9. októbra 2013]
dňa 10.10.2013 t.j. vo štvrtok o 16.00 hod. sa uskutoční na školskom dvore MŠ „SVIATOK SVETLONOSOV" súťaž o najkrajšie a najvtipnejšie vyzdobenú tekvicu.
Materiál si môžete priniesť.

Tešíme sa na Vás.

kolektív MŠ

[pridané 27. septembra 2013]
Materská škola Kostolište sa zapojila do trvalého systému separovaného zberu papiera, pod názvom „Súťaž s pánom Smietkom“ organizovaná A.S.A. Zohor. Úlohou je za celú dobu súťaže nazbierať čo najväčšie množstvo papiera. Preto prosíme občanov, aby nám pomohli pri zbere papiera a zviazaný papier zvlášť časopisy, zvlášť kartóny priniesli do materskej školy.

Všetkým ochotným občanom srdečne ďakujeme.

Kolektív a deti MŠ

[pridané 2. septembra 2013]

Poď sa s nami hrať, s rozprávočkou čarovať,
seba, iných spoznávať, denne úspech zažívať,
smiať sa a radovať, farebný svet si "prečítať"!


[pridané 25. júna 2013]

„Kolektív materskej školy praje našim deťom
a ich rodičom krásne prázdniny.“


Školský rok 2013/2014 začína v Materskej škole Kostolište
v pondelok 2.9.2013

[pridané 13. júna 2013]

Materská škola výberové konanie

Obec Kostolište, Obecný úrad v Kostolišti ako zriaďovateľ Materskej školy v Kostolišti, vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:
učiteľka v materskej škole
pre zastupovanie počas materskej dovolenky s nástupom od 2.9.2013

Požiadavky :
 • stredné odborné vzdelanie
 • bezúhonnosť a spoľahlivosť
 • komunikatívnosť, flexibilita,
  samostatnosť
 • znalosť práce s PC
 • prax v MŠ vítaná
Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. a súvisiacich predpisov.
Žiadosti so štruktúrovaným životopisom a motivačným listom, dokladom o dosiahnutom vzdelaní zasielajte do 26.6.2013 na adresu:
Obec Kostolište, Obecný úrad č.66, 900 62 Kostolište.

[pridané 31. mája 2013]

Milé deti našej MŠ,

dňa 12.6.2013 t.j. v stredu, ideme na výlet do Bratislavy, navštívime ZOO. Odchod autobusom z pred materskej školy bude o 8.30 hod. ráno, príchod je plánovaný okolo 13:00 hod. na obed.

kolektív MŠ

[pridané 12. mája 2013]

Divadlo pre deti.

Pri príležitosti Dňa detí, v utorok, 28.05.2013 navštívime s deťmi našej materskej školy divadlo LUDUS v Bratislave, detské predstavenie má názov: „Pod perinou.“ Deti budú účastníci deja na javisku.

[pridané 3. mája 2013]

Milé mamičky!

Obec Kostolište a materská škola Vás srdečne pozývajú na posedenie pri príležitosti


DŇA MATIEK

v Spoločenskom dome Kostolište, dňa 12.5.2012, v nedeľu o 14:00 hod., kde s programom vystúpia deti II. triedy.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás!

Zraz detí len II. triedy bude v spoločenskom dome o 13:45 hod.

kolektív MŠ


[február 2013]

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie: „Radostné deti pri Materskej škole Kostolište.“ Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie materiálneho vybavenia materskej školy.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

1. Vypíšete tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane,“ ktoré Vám vydáme v MŠ, alebo si ho môžete stiahnuť v lište občianske združenie.
2. K tlačivu pripojíte potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane.
3. Vypísané tlačivo spolu s potvrdením odnesiete na príslušný Daňový úrad (v mieste trvalého bydliska), alebo prinesiete do materskej školy, poprípade odovzdáte na OÚ Kostolište.

Naše občianske združenie:
Obchodné meno alebo názov: Radostné deti pri Materskej škole Kostolište
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Materská škola, č. 66, 900 62 Kostolište
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42256747

Ako postupovať nájdete v lište občianske združenie.

[15. marec 2013]

POZVÁNKA VESELÉ ZÚBKY

Srdečne pozývame všetkých rodičov na

DEŇ VESELÝCH ZÚBKOV,

ktorý sa uskutoční pre Vás a vaše deti dňa 21.3.2013 t.j. vo štvrtok o 15:00 hod. v II. triede. Prezentáciu pripravila v spolupráci s učiteľkami mamička pani Janka Švarcová diplomovaná dentálna hygienička, ktorá bude zároveň prítomná aj za zubnú hliadku.

Pripravené bude i malé občerstvenie.Tešíme sa na spoluprácu.

Kolektív MŠ a Janka Švarcová

[pridané február 2013]

Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2013/2014.
Oznamujem rodičom, že zápis detí do Materskej školy Kostolište sa bude konať v budove materskej školy,
dňa 20.02.2013 t.j. v stredu, od 12:00 do 17:00 hod.


Upozorňujem rodičov, že v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z., sa do materskej školy prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Vyplnené žiadosti treba odovzdať riaditeľke materskej školy do piatka, 29.03.2013.

[pridané február 2013]

POZVÁNKA NA KARNEVAL

Detský maškarný karneval bude dňa 10.2. 2013,
v nedeľu o 14:00 hod.
v Spoločenskom dome Kostolište.

Srdečne pozývame rodičov, deti aj priateľov našej materskej školy.

kolektív MŠ

[pridané január 2013]

Vážení rodičia,

zápis do I. ročníka základných škôl v Malackých
na školský rok 2013/2014
sa bude konať v dnoch:

18. januára 2013 (piatok) od 14.00 h do 18.00 h,
19. januára 2013 (sobota) od 9.00 h do 12.00 h.


Milí rodičia,

chceme sa veľmi pekne poďakovať mamičke pani Spustovej, ktorej dieƭa navštevuje našu materskú školu, že nám poskytla žiadosƭ z Nadácie Volkswagen Slovakia, prostredníctvom ktorej sme sa uchádzali v roku 2012 o podporu projektu, v rámci grantového programu Projekty zamestnancov, vypracovaného našou materskou školou pod názvom „Rozvíjanie kľúčových kompetencií detí prostredníctvom preventívneho programu SRDCE NA DLANI.“ Projekt bol odovzdaný pod hlavičkou Občianskeho združenia „Radostné deti pri Materskej škole Kostolište.“ Nadácia náš projekt podporila a schválila jeho financné plnenie v plnej výške, sumou 1 000 €.

S podporou a plánom projektu sa môžete oboznámiť v materskej škole alebo v blízkej budúcnosti na web stránke www.mskostoliste.sk

riaditeľka MŠ

[pridané december 2012]

Ak láska topí lad co pani Zima vycarila,
ak dá clovek viac ako v sebe skrýva,
ak vládne všade ticho a pocutť praskaťt mráz,
padajúce vlocky, v detských ockách jas,
tak prišla doba, ked pre každého máme pár prívetivých viet,
sú tu Vianoce a nad caro Vianoc nic krajšieho niet!

Príjemné prežitie vianocných sviatkov,
praje kolektív MŠ


[pridané december 2012]

Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na vianočnú besiedku,
ktorú pre Vás pripravili pani učiteľky s vašimi deťmi,
dňa 13.12.2012 t.j. vo štvrtok o 15:30 hod.
v I. triede a o 16:00 hod. v II. triede.

Pre deti sú pripravené darčeky
a pre rodičov milé posedenie pri káve a koláčikoch.Tešíme sa na Vás.

[pridané december 2012]

do našej materskej školky
príde Mikuláš
obdarí deti malými darčekmi a sladkosťtami,vo štvrtok 6.12.2012 o 9:30 hod.
Všetci sa veľmi tešíme.

[pridané november 2012]

Dňa 27.11.2012 v utorok,
deti našej materskej školy navštívia
divadlo LUDUS v Bratislave,
detské predstavenie má názov:
“Vyšla hviezda nad Betlehemom.“

[pridané október 2012]

ŠARKANIÁDA

V stredu 17.10.2012 si deti prinesú do materskej školy šarkany,
ktoré budú púšťať na voľnom priestranstve pri MŠ v doobedňajších hodinách.

[pridané október 2012]

Dňa 11.10.2012 t.j. vo štvrtok o 15.30 hod sa
uskutoční na školskom dvore tunajšej MŠ
" S V I A T O K     S V E T L O N O S O V "
súťaž o najkrajšie a najvtipnejšie vyzdobenú tekvicu.
Materiál si treba priniesť.

tešíme sa na Vás

kolektív MŠ


[pridané september 2012 ]

„Začiatkom októbra
navštívi našu materskú školu
detské bábkové divadlo Stražanovci.


[pridané júl 2012 ]

„Kolektív materskej školy praje deťom
a ich rodičom krásne prázdniny.“

Školský rok 2012/2013 začína v Materskej škole Kostolište v pondelok 3.9.2012


[pridané 6.7.2012 ]


[pridané 26.4.2012 ]

Obecný úrad v Kostolišti ako zriaďovateľ Materskej školy v Kostolišti, vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:
učiteľka v materskej škole
pre zastupovanie počas materskej dovolenky s nástupom od 2.9.2012


Požiadavky:

 • stredné odborné vzdelanie
 • bezúhonnosť a spoľahlivosť
 • komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť
 • znalosť práce s PC
 • prax v MŠ vítaná
Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. a súvisiacich predpisov.
Žiadosti so štruktúrovaným životopisom a motivačným listom, dokladom o dosiahnutom vzdelaní zasielajte do 31.5.2012 na adresu:
Obec Kostolište, Obecný úrad č.66, 900 62 Kostolište.


[pridané 14.5.2012 ]

V stredu 16.5.2012 bude na školskom dvore našej materskej školy predvádzanie
hasičského zboru z Malaciek.


[pridané 23.4.2012 ]

Milé mamičky!

Materská škola v Kostolišti Vás srdečne pozýva na posedenie pri príležitosti

DŇA MATIEK

v Spoločenskom dome Kostolište, dňa 13.5.2012, v nedeľu o 14:00 hod.,
kde s programom vystúpia vaše detičky.

Zraz detí bude v spoločenskom dome o 13:45 hod.[pridané 13.4.2012 ]

Dňa 17.4.2012 o 9:30 hod. v utorok
navštívi našu materskú školu
detské bábkové divadlo Stražanovci.


[pridané 22.1.2012 ]

Pozvánka na KARNEVAL

Dňa 18.2. 2012 v sobotu o 14:00 hod.
v Spoločenskom dome Kostolište
bude detský karneval.

                                                              Program:
                                                                              - predtancovanie mažoretky MŠ
                                                                              - promenáda masiek - program detí MŠ                                                                               - kvetinkový tanec                                                                               - voľná zábava
                                                                              - tombola

Všetkých srdečne pozývame.
kolektív MŠ[pridané 29.12.2011]

Zápis do 1. ročníka ZŠ
sa uskutoční
20.1.2012 (piatok) od 14.00 - 18.00 hod.
21.1.2012 sobota(piatok) od 09.00 - 12.00 hod.


[pridané 18.12.2011]
Vianočná besiedka

Na Vianoce ako treba, nech nájdete poklad z neba. Pokoj, lásku v hojnosti, dni prežite v radosti. Zdravie, šťastie ešte k tomu, nech prídu aj do Vášho domu. Na nový rok správny krok a úsmev po celý rok,

                                                                                                                                         praje kolektív MŠ


[pridané 4.12.2011]
Vianočná besiedka
Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na vianočnú besiedku do II. triedy materskej školy, ktorú pre Vás pripravili vaše detičky dňa 15.12.2011 o 15:30 hod. Pre deti sú pripravené pekné darčeky a pre rodičov milé posedenie pri káve a koláčikoch.
Tešíme sa na Vás.
                                                                        Kolektív MŠ

[pridané 23.11.2011]

Mikuláš                       Dňa 6.12.2011 príde do našej materskej školy Mikuláš.
[pridané 23.10.2011]

Dňa 10.11.2011 t.j. štvrtok navštívi našu materskú školu bábkové divadlo Stražanovci.


[pridané 29.9.2011]

OZNAM


                                                   

Milí rodičia,

        Dňa 14.10.2011 t.j. v piatok o 15.30 hod sa uskutoční na školskom dvore tunajšej MŠ
                                    " S V I A T O K    S V E T L O N O S O V "
-súťaž o najkrajšie a najvtipnejšie vyzdobenú tekvicu. Uvítame rodičov detí a ich rodinných príslušníkov. Materiál si treba priniesť.

                                                                                    Tešíme sa na Vás

                                                                                          kolektív MŠ


[pridané 24.6.2011]

Oznam,                                                                                                  

oznamujem rodičom detí Materksej školy Kostolište, že nový školský rok 2011/2012 začína v pondelok, dňa 5.9.2011

 

                                                riaditeľka materskej školy


[pridané 15.6.2011]


Milí rodičia,

dňa 23.6.2011 t.j. vo štvrtok  o 9:00 hod. príde  do  materskej  školy  detské bábkové divadlo.[pridané 11.5.2011]Deti II. triedy  sa zúčastnia v termíne od 23.5. - 27.5.2011

plaveckého výcviku

v ŠH Malina v Malackách.[pridané 27.4.2011]

Milé mamičky!

Obecný úrad a Materská škola v Kostolišti Vás srdečne pozýva na posedenie pri príležitosti

DŇA MATIEK

v Spoločenskom dome Kostolište, dňa 8.5.2011, v nedeľu o 14.00 hod., kde s programom vystúpia aj vaše deti.


[pridané 21.1.2011]


           Pozvánka na karneval ,


dňa 19.2.2011 o 14:00 hod. v Spoločenskom dome Kostolište.       


                                        kolektív materskej školy


[pridané 24.11.2010]

Milí rodičia,

do  našej materskej školy príde Mikuláš obdariť detičky malými darčekmi a sladkosťami v pondelok  6.12.2010 o 10:00 hod. Všetci sa veľmi tešíme.

 

Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na vianočnú besiedku do materskej školy, ktorú pre Vás pripravili vaše detičky dňa 16.12.2010 o 16:00 hod. Pre deti sú pripravené milé darčeky a pre rodičov milé posedenie pri káve a koláčikoch.

Tešíme sa na vás.[pridané 9.11.2010]

Do fotogalérie boli pridané fotky zo slávnostného otvorenia detského ihriska a verejných priestranstiev[pridané 4.11.2010]

OZNAM

Dňa 10.11.2010 o 10.00 hod. príde do materskej školy divadielko BABENA

Detské predstavenie: „Ako si mačky kupovali televízor“[pridané 26.10.2010]

POZVÁNKA

Materská škola sa zúčastní  s deťmi slávnostného otvorenia  DETSKÉHO IHRISKA a verejných priestranstiev pri príležitosti ukončenia projektu z európskeho fondu.

 

Otvorenie  sa uskutoční dňa  7.11.2010 pri budove obecného úradu v Kostolišti o 14.00 hod.

 

Stretnutie detí a rodičov bude o 13.50 na detskom ihrisku.[pridané 4.12.2011]
Vianočná besiedka
Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na vianočnú besiedku do II. triedy materskej školy, ktorú pre Vás pripravili vaše detičky dňa 15.12.2011 o 15:30 hod. Pre deti sú pripravené pekné darčeky a pre rodičov milé posedenie pri káve a koláčikoch.
Tešíme sa na Vás.
                                                                        Kolektív MŠ

[pridané 23.11.2011]

Mikuláš                       Dňa 6.12.2011 príde do našej materskej školy Mikuláš.

[pridané 12.10.2010]

OZNAM

Milí rodičia,

Dňa 14.10.2010 t.j. vo štvrtok o 15.30 hod sa uskutoční na školskom dvore tunajšej MŠ
" S V I A T O K    S V E T L O N O S O V "
-súťaž o najkrajšie a najvtipnejšie vyzdobenú tekvicu. Uvítame rodičov detí a ich rodinných príslušníkov. Materiál si treba priniesť.

Tešíme sa na Vás

      kolektív MŠ


[pridané 3.10.2010]

OZNAM

Na základe veľkého záujmu zo strany rodičov o výučbu anglického jazyka v našej materskej škole, je možné tento krúžok zastrešiť v spolupráci so školským výchovno-vzdelávacím zariadením a to:

Centrum voľného času v Malackách.

 • výučba v našej MŠ jeden krát do týždňa,
 • prihlásiť sa môžu deti II. triedy u triednych učiteliek,
 • zároveň vypíšete žiadosť
 • mesačný poplatok 3 € 

e-mail tlač mapa webu
© 2013 MŠ Kostolište