ikona

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

FOTOGALÉRIA

Úvodná / Na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Projekty

Dokumenty

    Aktualizačné vzdelávanie MŠ Kostolište vo formáte doc

    Školský poriadok školy na školský rok 2014/2015 vo formáte doc

    Školský vzdelávací program RADOSŤ vo formáte doc alebo PDF

Tlačivá

    Žiadosť o prijatie do MŠ vo formáte doc

   Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2-3% zaplatenej dane z príjmov
   fyzickej osoby vo formáte PDF

e-mail tlač mapa webu
© 2013 MŠ Kostolište