Za Materskú školu Kostolište, ďakujeme rodičom našich detí a všetkým ľuďom, ktorí v tomto roku poukázali finančné prostriedky 2% dane pre OZ „Radostné deti pri Materskej škole Kostolište.“

Teší nás, že ste využili možnosť rozhodnúť o Vašich 2%, ktoré pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní aktivít v prospech detí našej materskej školy.

Veľká vďaka!

Soňa Godányová, štatutár OZ
Mgr. Zuzana Zaíčková, riad. MŠ