So súhlasom zriaďovateľa riaditeľka Materskej školy Kostolište oznamuje rodičom prerušenie prevádzky, termín 28.03.2024 t. j. štvrtok, (školské prázdniny, veľkonočné sviatky) z dôvodu malého počtu prihlásených detí.

Ďakujem za pochopenie.

Zuzana Zaíčková, riad. MŠ

                

V stredu 10.04.2024 o 9:00 hod., nás príde navštíviť do materskej školy s bábkovým predstavením divadlo STRAŽANOVCI.

Do materskej školy príde naša lektorka AJ Andrejka Kozárová z legovne Malacky uskutočniť s deťmi vzdelávanie s kockami Lego. Pri skladaní modelov využije prvky STEM (science – technology – engineering – mathematics) vhodné pre deti vo veku 4 – 6 rokov.

Dňa 27.03.2024 do II. triedy a 03.04.2024 do III. triedy.

Financie sú hradené z OZ „Radostné deti pri Materskej škole Kostolište.“

zapojili sme sa do 4 ročníka medzinárodného projektu Hrdinovia FAST/FAST HEROES, cieľom ktorého je počas päťtýždňového interaktívneho vzdelávacieho kurzu naučiť deti v materských a základných školách rozpoznávať príznaky cievnej mozgovej príhody.

Prečo práve deti na školách? Pretože práve po ne chodia často do škôl ich starí rodičia, trávia s nimi popoludnie a voľný čas, dohliadajú na ne dovtedy, kým sa ich rodičia vrátia z práce. Aj na Slovensku je tento model zaužívaný. A práve preto je dôležité, aby naše deti vedeli rozoznávať príznaky cievnej mozgovej príhody, volali svojim starým rodičom pomoc včas a stali sa z nich malí hrdinovia.

Na Slovensku pribúdajú deti, ktoré vďaka vedomostiam získaným vďaka tejto iniciatíve zachránili svojich príbuzných.

            Projekt FAST HEROES bol vyvinutý na Fakulte vzdelávania a sociálnej politiky na Univerzite v Macedónii. Je podporovaný Angels Iniciatívou a schválený Svetovou organizáciou pre cievne mozgové príhody. Na Slovensku sa na realizácii tejto kampane spolupodieľa aj pacientska organizácia Sekunda pre životProjekt získal uznanie od Európskej komisie za najlepšiu praktickú pomôcku pre školy vo vzdelávaní. Na Slovensku projekt už tretí rok podporuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

            Cieľom tejto iniciatívy je osloviť jeden milión detí materských škôl a žiakov základných škôl na celom svete a naučiť ich rozpoznávať príznaky cievnej mozgovej príhody. Plne si uvedomujeme, že sú to deti, ktoré môžu zachrániť životy svojim rodičom alebo starým rodičom. Dôležité je, aby vedeli v prípade potreby včas zareagovať. 

            Hrdinovia FAST (slovenský ekvivalent) je ocenená globálna kampaň zameraná na deti vo veku od 5 do 9 rokov. Prostredníctvom príbehov superhrdinov sa snaží o edukáciu v oblasti symptómov mŕtvice, ako aj potrebu rýchlej reakcie detí v zmysle urýchleného volania prvej pomoci.

K dispozícii máme bezplatné vzdelávacie materiály. Dostali sme príležitosť zapojiť sa do niečoho jedinečného a zároveň podporiť dobrú vec. Všetky online materiály na výučbu máme zabezpečené pre materskú školu zdarma.

AMBASÁDORKOU projektu v našej materskej škole je učiteľka Janka Valášková, ktorá vytvorila profil v III. a II. triede a bude deti a rodičov celým projektom sprevádzať.

Mgr. Zuzana Zaíčková

riad. materskej školy

V stredu, 20.03.2024 deti II. a III. triedy navštívia premietanie rozprávky

v kine Bory Mall Bratislava

Vtáci sťahováci“

Ide o príbeh o kačacej rodine, ktorá zatúži po dobrodružstve.

Prijímanie deti na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2024/2025 do Materskej školy Kostolište sa uskutoční v máji 2024.
Konkrétny termín, miesto podávania žiadostí a podmienky prijímania detí budú zverejnené na www.mskostoliste.sk a www.kostoliste.sk.