Dokumenty

Školský vzdelávací program RADOSŤ vo formáte doc alebo PDF

Školský poriadok školy na školský rok 2022/2023 vo formáte doc

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti doc alebo PDF

Tlačivá

Žiadosť o prijatie do MŠ vo formáte doc alebo PDF