HUDOBNO ZÁBAVNÝ OPROGRAM
spojený s
DETSKÝM KARNEVALOM

 Vaše deti sa radi hrajú, cvičia, či netradične učia?
Ste na správnom mieste !
Pesnička je liekom proti nude, s pesničkou
vždy veselo nám bude !

Viktor Guľváš je bývalý učiteľ, preto vie, že výchovné koncerty sú nenásilným pomocníkom a neoddeliteľnou súčasťou pri výchove mladej generácie.
Jeho koncerty majú nielen výchovný, ale aj zábavný charakter.
Dokáže si získať pozornosť detí počas celého vystúpenia a aktívne s nimi pracovať.

+

Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadne vážna správa: jak každý rok v tomto čase, fašiangy tu máme zase.

Dňa 31.01.2024 v stredu, sa v doobedňajších hodinách uskutoční KARNEVAL, spojený s  koncertom Viktora Guľváša.

Prosíme rodičov, aby svojim deťom
pripravili karnevalové masky.

 Už teraz sa veľmi tešíme!

Centrum poradenstva a prevencie Malacky, bude realizovať v materskej škole dňa 25.01.2024, vo štvrtok,

„orientačné vyšetrenie školskej pripravenosti predškolákov.“

Ide o spôsobilosť dieťaťa preukázať určité vedomosti, zručnosti a schopnosti v praktickej činnosti. Hodnotiť sa bude celková úroveň dieťaťa, teda to, nakoľko je vyspelé na úspešný začiatok v prvej triede základnej školy.
Vyšetrení budú predškoláci, ktorých rodič/zákonný zástupca podpísal žiadosť o vyšetrenie. Depistáž uskutoční psychológ, Mgr. Barbora Širová. 

Preventívnu aktivitu pod názvom „Bezpečne do materskej školy,“ príde dňa 19.01.2024 v piatok, deťom hravou formou od prezentovať policajtka policajného zboru z Malaciek, Ing. Ľubica Dankovičová.

Deti sa primeraným spôsobom dozvedia od odborníka o rizikách, s ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť.