NOEMKINE BÁBKOVÉ DIVADLO
Divadlo je spracované na motívy knižky

„Miss lúčny kvietok“

– príbeh priateľstva margarétky a bodliaka. Bodliak prihlásil margarétku na súťaž krásy lúčnych kvetov, ktoré organizujú víly na čarovnej lúke. Na tejto súťaži sa prezentujú rôzne kvety – obyčajné, vzácne, chránené, liečivé či dokonca jedovaté.
Divadelné predstavenie učí deti k úcte a láske k prírode.
Predstavenie bude v stredu 28.02.2024 o 9:30 hod. v MŠ.

Vážení rodičia a priatelia materskej školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2 % dane!

1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie: Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
2. Vyplňte tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (www.mskostoliste.sk).
3. Do
 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá do materskej školy alebo na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Údaje o prijímateľovi:
IČO: 42256747
Obchodné meno: Radostné deti pri Materskej škole Kostolište

  Mgr. Zuzana Zaíčková
   riad. materskej školy

Čítame si s najmenšími v knižnici

Vážení rodičia a priatelia materskej školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2 % dane!

1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie: Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

2. Vyplňte tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (www.mskostoliste.sk).

3. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá do materskej školy alebo na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Údaje o prijímateľovi:
IČO: 42256747
Obchodné meno: Radostné deti pri Materskej škole Kostolište

                               
                                                                        Mgr. Zuzana Zaíčková
                                                                             riaditeľka MŠ