DEŇ DETÍ

Slávnostný deň pre deti materskej školy bude 31.05.2024 v piatok, na školskom dvore, na tému „My – radostné deti.“ Pripravili sme pre deti program plný zábavy, hier a súťaží, spojený s občerstvením a darčekmi. Oblečte deti športovo, červené tričko s logom MŠ.