PREVENTÍVNY PROJEKT

Cieľ projektu – sprostredkovanie informácií o tom, ako sa bezpečne správať na ceste i na chodníku, ak sú účastníkmi cestnej premávky, správne prechádzanie cez cestu, akú má mať osobnú výbavu cyklista, povinnú výbavu bicykla a základné dopravné značky.

S preventívnou aktivitou pod názvom „Doprava v kocke,“ príde dňa 18.06.2024 v utorok o 9:00 hod. na dopravné ihrisko do materskej školy oboznámiť deti hravou formou s pravidlami cestnej premávky policajtka z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách.